АБИТУРИЕТНТСКИ БАЛ

Момент, в който всеки млад човек поема по пътя на професионалната си реализация