ДЕЦА

Децата...те са смисълът на живота. Те имат нужда от истинска и неподправена фотография, като тях самите.