РАЗЛИЧНИ СЕСИИ

Създаване на спомени. Едно различно преживяване. Фотосесия.